Denkbeelden uit een dubbelleven

Arbeiderspers, 2004

Ger Verrips, kroniekschrijver van de Communistische Partij Nederland (Dwars, duivels en dromend, 1995) en zelf tot 1975 lid van die partij, vatte nog bij leven van Karel van het Reve het plan op diens biografie te schrijven. Hij zocht hem op en werd welwillend te woord gestaan door de bejaarde schrijver, en na diens dood nog talloze malen door zijn weduwe, Jozina van het Reve-Israël. Haar inspanningen en die van vele anderen uit Van het Reves omgeving hebben niet kunnen verhinderen dat de biografie een ernstige teleurstelling vormde voor allen die iets – of veel – weten van Van het Reve, zijn werk, leven en denken. Ruime inzage van Verrips in ongepubliceerde teksten, brieven en dagboeken van Karel van het Reve heeft geleid tot een overdaad aan niet geheel, of in het geheel niet correcte citaten. Van begrip voor Van het Reves manier van denken is geen sprake. Aan zijn werk besteedt hij nauwelijks aandacht en dan nog komt hij, zoals een recensent opmerkte, ‘nooit veel dieper dan flaptekst-achtige citaten’. Kortom, alleen de verstokte verzamelaar die verlangt naar een complete collectie Reviana hoeft dit boek te bezitten.

Denkbeelden uit een dubbelleven - Ger Verrips
Denkbeelden uit een dubbelleven - Ger Verrips
De Leidse Revisor
De Leidse Revisor
Uren met Karel van het Reve
Uren met Karel van het Reve
Kleine Bolsjewieken - Nop Maas
Kleine Bolsjewieken - Nop Maas
Denkbeelden uit een dubbelleven - Ger Verrips
Denkbeelden uit een dubbelleven - Ger Verrips
Karel - Theodor Holman
Karel - Theodor Holman
U mag alles over mij schrijven - interviews met Karel van het Reve
U mag alles over mij schrijven - interviews met Karel van het Reve
Kn ip dan, toe dan!
Kn ip dan, toe dan!