Verzameld werk

Het Verzameld werk van Karel van het Reve is in zeven delen verschenen bij uitgeverij Van Oorschot (december 2008 – november 2011). Alle delen zijn chronologisch geordend; achterin zijn toelichtingen en vertalingen van de buitenlandse citaten opgenomen. Ook is er telkens een uniek, zeer uitvoerig, verklarend personenregister. Ieder deel begint met alle boekuitgaven uit de betreffende periode, daarna volgt werk uit dezelfde tijd dat nooit eerder in boekvorm verscheen. Ook is een ruime keuze gemaakt uit ongepubliceerde manuscripten en typoscripten. Het Verzameld werk bestaat voor ongeveer één derde uit niet gebundelde en niet eerder gepubliceerde teksten.

Het vervaardigen van een ‘kritische leeseditie’ – dat wil zeggen: teksthistorisch verantwoord en toegelicht, maar niet belast met een zwaar wetenschappelijk notenapparaat –  van Van het Reves werk is een initiatief van Uitgeverij G.A. van Oorschot en de Stichting Karel van het Reve. De uitgeverij produceerde de boeken en verleende gastvrijheid aan de redactie. De stichting bracht het geld bijeen voor het bezorgen van het Verzameld werk, dat wil zeggen het verzamelen, selecteren, redigeren en becommentariëren van Van het Reves teksten. De redactie bestond uit Lieneke Frerichs (hoofdredactrice), Elma Drayer en Nop Maas, bijgestaan door een dertigtal deskundige vrijwilligers.

Het project is grotendeels tot stand gebracht dank zij particuliere begunstigers: lezers en bewonderaars van het werk van Karel van het Reve. In 2008 gaf het ministerie van OC&W een bijdrage van € 50.000. De uitgever kreeg een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Giften kwamen van de Stichting Democratie en Media, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Wilhelmina E. Jansenfonds, de Stichting Sans Souci, het SNS Reaalfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.