Home Biografie Bibliografie Verzameld werk Over Karel van het Reve Contact

Karel van het Reve (1921-1999) was - en is - een van de meest geciteerde Nederlandse essayisten. Hij speelde een hoofdrol bij het bekend worden in het Westen van de Sovjet-dissidenten in de jaren zestig en zeventig. Zijn Geschiedenis van de Russische literatuur van Vladimir de heilige tot Anton Tsjechov uit 1985 is geprezen als "een wonder van leesbaarheid en eruditie".

Van het Reve schreef kritisch over Karl Marx en Sigmund Freud, maar ook over Charles Darwin en Onze Lieve Heer. Hij publiceerde twee romans en ontving in 1979 de Martinus Nijhoffprijs voor zijn vertalingen van werken van Toergenjev. Eind november 2011 verscheen het zevende en laatste deel  van het Verzameld Werk van Karel van het Reve.


Nieuws

2 februari 2014

Op 29 januari 2014 vond een klein symposium plaats in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek ter ere van het feit dat ruim zevenhonderd boeken uit de nalatenschap van Karel van het Reve als speciale collectie zijn opgenomen in de UB. Het gaat om meest Russische, maar ook andere titels, waaronder oude en zeldzame uitgaven. Al in 2006 waren 600 daarvan door de UB overgenomen voor een bedrag dat ten goede kwam aan de uitgave van het Verzameld Werk van de schrijver. In 2012 stelden Van het Reves erfgenamen de UB en Ellen Rutten, hoogleraar Slavische taal en cultuur aan de UvA, in de gelegenheid een keuze te doen uit de overgebleven boeken, met als resultaat een schenking van nog eens ruim 130 titels. De collectie Van het Reve is opgenomen in de online UB-catalogus.

Op de bijeenkomst van 29 januari waren verschillende sprekers, onder wie dr. J.J. Driessen van het Reve, dochter van de schrijver. Eerstejaars studenten slavistiek gaven, verdeeld in vier groepjes, presentaties over Karel van het Reve in verschillende hoedanigheden: als reisschrijver, als essayist, als criticus van de literatuurwetenschap en als vertaler.
Een jury onder voorzitterschap van Michel Krielaars (NRC Handelsblad) beoordeelde de presentaties. In een onderhoudende causerie zei Krielaars na afloop dat de jury de derde presentatie (door Friso Veenstra, Tim Weijers en Nadina Huskic) als beste had beoordeeld. Maar hij benadrukte dat ook de andere ruimschoots geslaagd waren, en sprak de verwachting uit dat de boeken van Karel van het Reve tot in lengte van dagen een inspiratiebron voor jonge slavisten zullen zijn.
10 december 2011

Karel van het Reve hield van Duitsland en de Duitse taal, van schrijvers als Thomas Mann, Heinrich Heine en Kurt Tucholksky. Van zijn eigen werk zijn enkele vertalingen in het Duits verschenen, zoals de bundel Doktor Freud und Sherlock Holmes (1994). Zijn vaste vertaler is Gerd Busse, groot pleitbezorger van de Nederlandse letteren in Duitsland.

Onlangs verscheen een verzameling teksten in het Duits van en over Karel van het Reve: Das Rätsel der Lesbarkeit - ein Abend mit Karel van het Reve. Hij is samengesteld door Lut Missine en Gerd Busse, die in januari 2011 in het Haus der Niederlande in Münster een symposium aan de schrijver wijdden. Daar droegen Duitse studenten Nederlands vertaalde teksten van Karel voor en er waren lezingen, van Busse zelf en van onder meer Han Israëls ('Der Glaube an Karel ven het Reve') en Arthur Langeveld ('Karel van het Reve als Übersetzer'). Het boekje verscheen bij uitgeverij Waxmann, kost € 17,90 en is bijvoorbeeld hier te bestellen.
7 december 2011

De Rode Hoed was tjokvol, de stemming gemoedelijk, en een keur aan sprekers, van uitgever Wouter van Oorschot tot David van het Reve, initiatiefnemer van het Verzameld werk, trok over het podium. Thomas von der Dunk zette zijn tanden in de vrijheid van meningsuiting. Karels eigen woorden wonnen met gemak. Er waren teksten van hem te horen over onderwerpen die uiteenliepen van de gekken in zijn eigen PvdA, via jeugdherinneringen tot de erfelijke monarchie. (Over dat laatste thema sprak hij in levenden lijve, in een tv-item uit 1995 dat hier voor het eerst weer werd vertoond.) Het bleef nog lang onrustig in de stad.
Zondag 11 december om 11.20 uur in Brands met boeken op Nederland 1: VW-redactrice Elma Drayer, filosoof Jaap van Heerden en David van het Reve over Karel van het Reve en zijn Verzameld werk.
Bekijk het archief